PuRe COVID

PuRe COVID staat voor ‘Pulmonale Revalidatie bij langdurige COVID-19‘.

De studie is een samenwerking tussen het UZA, de UAntwerpen, het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en de Universiteit Hasselt. Doel van de studie is om na te gaan of patiënten met langdurige COVID-klachten baat hebben bij longrevalidatie bij een kinesitherapeut. Meer specifiek gaan de onderzoekers het effect na van longrevalidatie op de inspanningscapaciteit, klachten, dagelijkse fysieke activiteit, spierkracht, longfunctie, angst, depressie en kwaliteit van leven. Bij een significant positief effect zal het team ook een kosten-baten-onderzoek doen van dergelijke revalidatie bij langdurige COVID.

Een deel van de personen die een COVID-19 infectie doormaakten, herstelt niet volledig en blijft aanhoudende klachten vertonen. Dit probleem wordt ‘long COVID’ of ‘post-COVID-19 syndroom’ genoemd. De symptomen kunnen zeer divers zijn en gerelateerd zijn aan verschillende betrokken orgaansystemen. De meest voorkomende klachten zijn kortademigheid, vermoeidheid, spierzwakte, cognitieve functiestoornissen (vb. verwardheid, vergeetachtigheid, problemen met focussen, …), angst en depressie, en reuk- en smaakstoornissen.

Deelnemers aan deze studie zullen willekeurig verdeeld worden over twee groepen: een controlegroep en een revalidatiegroep die therapie volgt bij een kinesitherapeut. Om het effect van de revalidatie te kunnen aantonen, is het belangrijk dat er een controlegroep is die geen revalidatie of oefenprogramma volgt. Daarom is elke deelnemer even belangrijk voor ons onderzoek!

De studie wordt uitgevoerd in opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Lees op de website van KCE de volledige studie-informatie en inclusiecriteria na.

Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, accepteert u het gebruik van cookies.