Info voor zorgverleners

Voor wie?

Hieronder een overzicht van de in- en exclusiecriteria voor de studie:

Inclusiecriteria

 • Volwassen patiënten met post-COVID-19 status (≥ 6 weken).
 • Persisterende COVID-19 gerelateerde symptomen die niet of milder aanwezig waren pre-COVID-19 en die niet kunnen verklaard worden door een andere diagnose.
 • Symptomatisch: gekwantificeerd door dyspneu bij inspanning, energieverlies, vermoeidheid, slaapstoornissen, gebaseerd op de score van volgende vier vragenlijsten:
  • CAT ≥ 10, en/of
  • mMRC ≥ 2, en/of
  • CIS fatige ≥ 36, en/of
  • post-COVID-19 functional status ≥2 

Exclusiecriteria

 • Patiënten met gekende of zelfgerapporteerde cognitieve, auditieve, visuele, neurologische muskuloskeletale condities die het onmogelijk maken om deel te nemen aan respiratoire revalidatie.
 • Patiënten die eerder al kine hebben gekregen voor hun COVID-19 klachten
  • ≥ 9 kinesessies in totaal voor long COVID.
  • Enige vorm van kine in de afgelopen twaalf weken voor long COVID.
 • Patiënten met predominante neurologische afwijkingen die de respiratoire functie beïnvloedt.
 • Patiënten die niet eerder een orgaantransplantatie ondergingen, er geen moeten ondergaan in de nabije toekomst of niet op een actieve transplantatielijst staan.
 • Patiënten zonder actieve kanker in het voorbije jaar en die momenteel geen curatieve behandeling krijgen.
 • Patienten die geen informed consent kunnen geven of niet in staat zijn de vragenlijsten in de vullen. 

Wat?

Het onderzoeksteam heeft op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur een programma uitgewerkt dat gebruikt kan worden als richtlijn voor de behandeling van de deelnemers aan de PuRe COVID studie.

Om het risico op post-exertionele malaise door het uitvoeren van een oefenprogramma te verkleinen, is het belangrijk om de intensiteit van het oefenprogramma stapsgewijs op te bouwen. Hiervoor werd een schema uitgewerkt dat bestaat uit vijf fasen, gebaseerd op de studie van Salman et al, 2021. Elke patiënt die instroomt in de oefengroep dient minstens één week in elke fase te trainen en kan pas doorstromen naar een volgende fase indien de patiënt voldoende kan herstellen van de oefensessies. Het is ook mogelijk dat er een fase teruggegaan dient te worden indien de patiënt onvoldoende kan herstellen van de oefensessies.

Indien de patiënt zich in de interventiegroep bevindt, zal er 3 keer per week geoefend worden onder supervisie van een kinesitherapeut gedurende 12 weken.
Het oefenprogramma bestaat uit drie componenten:

 • Het krijgen van informatie en educatie omtrent long COVID.
 • Inspanningsrevalidatie en krachttraining
 • Ademhalingskinesitherapie

Indien u als zorgverlener meer informatie wenst over de studie, kan u steeds contact opnemen met het onderzoeksteam. 

Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, accepteert u het gebruik van cookies.